CITO

Over CITO

Cito wil u graag helpen om schoolbreed de kwaliteit van uw onderwijs te meten en te verbeteren. We doen dat door toetsen te ontwikkelen, waarmee u op een valide en betrouwbare manier de opbrengsten van uw onderwijs kunt bepalen. Maar ook door u te helpen bij het opzetten van effectief toetsbeleid. Alleen dan zijn op een genuanceerde en weloverwogen wijze beslissingen te nemen over plaatsing, overgang en diplomering. Wij beschikken over unieke expertise gebaseerd op ervaringen met het maken van examens en toetsen voor alle vakken in het voortgezet onderwijs. Onze ervaring willen wij graag met u delen. Daarom organiseren wij cursussen of workshops die u kunnen helpen bij het opzetten van een effectief toetsbeleid, zoals: de cursus Werken met het VAS de cursus Werken met het ERK bij moderne vreemde talen de workshop Kwaliteitsmonitor schoolexamens de cursus Toetsen en beoordelen

Opleidingen

Meer informatie

U kunt CITO ook bezoeken op http://www.cito.nl.