Vacature Directeur VO school in St. Eustatius - Caribisch Nederland

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Directeur VO school 
Datum online
2021-10-11 11-10-2021
Sluitingsdatum
18-11-2021
Met ingang van
1 augustus 2022 of eerder (vanaf januari 2022)
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1
Omschrijving
De Gwendoline van Putten School (GvP) is de enige school voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en één van de drie VO scholen in Caribisch Nederland. De school heeft ca. 250 leerlingen en de (instructie)taal op school is Engels. Sinds 2015 volgen de leerlingen onderwijs in het CXC systeem. De school biedt praktijkonderwijs, CCSLC, CSEC en CVQ (vergelijkbaar met VMBO, HAVO en MBO1/2) aan.

We zien het als onze missie om een school te zijn, waar respect voor elkaar en ieders (levens)overtuiging onderdeel is van de voorbereiding op een succesvolle toekomst op Statia, het Caribisch gebied en de wereld als geheel. We willen uitdagend onderwijs bieden waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien door actief te leren in een veilige en inspirerende leeromgeving binnen en buiten de school.

De organisatie is kleinschalig ingericht en wordt aangestuurd door een kleine directie. Binnen elke afdeling wordt er gewerkt in teams onder leiding van een afdelingsleider.

Eisen

Opleiding
1e graads of 2e graads of Overige
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een krachtige en inspirerende directeur die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van onze school.

De directeur
- geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school
- draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het bekostigingsstelsel
- adviseert en informeert het schoolbestuur en legt verantwoording af aan hen
- vertegenwoordigt de school in het onderwijsveld en bij relevante doelgroepen
- geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van docenten
- geeft leiding aan het voltallige personeel (ongeveer 40 OP en 10 OOP) van de school
- draagt zorg voor verdere uitvoering van het opgestelde actieplan
- is in het bezit van diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs van het van het praktijkonderwijs, vmbo, havo en mbo,
- heeft diepgaande kennis van het CXC of is zich bereid hierin te verdiepen,
- is een ervaren en aantoonbaar succesvolle manager/bestuurder in het onderwijs

Een uitgebreide beschrijving van deze functie, met de daarbij behorende functie-eisen, is te vinden op onze website.
 
Uw sollicitatiebrief en C.V. inclusief pasfoto zien wij graag uiterlijk 18 november a.s. tegemoet. 
 


 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
14
Arbeidsvoorwaarden
Achtergrondinformatie over Sint Eustatius:
Sint Eustatius is één van de drie eilanden die samen Caribisch Nederland vormen. Het eiland behoort tot de bovenwindse eilanden, heeft een vriendelijke bevolking en kent een tropisch klimaat. Er wonen ongeveer 4000 mensen op het eiland, voor wie de meerderheid de voertaal en moedertaal (Caribisch) Engels is. Engels is de instructietaal voor PO en VO op het eiland. Er is sprake van aanzienlijke sociaal economische problematiek. 
 
Arbeidsvoorwaarden:
Aanstelling: contract voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Salaris: Salarisschalen Caribisch Nederland
Uitzendvoorwaarden volgens geldende regeling.

Over Gwendoline van Puttenschool

Adres
Ruby Hasselweg 1 , 1000AA St. Eustatius - Caribisch Nederland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Dhr. E. de Vries
Omschrijving

De Gwendoline van Putten School is de enige school voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en één van de drie VO scholen in Caribisch Nederland. De school heeft ca. 250 leerlingen en biedt praktijkonderwijs, CCSLC, CSEC, en CVQ aan (vergelijkbaar met VMBO B/K/T, HAVO, MBO1/2).

We zien het als onze missie om een school te zijn, waar respect voor elkaar en ieders levensovertuiging onderdeel is van de voorbereiding op een succesvolle toekomst op Statia, het Caribisch gebied en de wereld als geheel. We willen uitdagend onderwijs bieden waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien door actief te leren in een veilige en inspirerende leeromgeving binnen en buiten de school.

De organisatie is kleinschalig ingericht en wordt aangestuurd door een tweekoppige directie. Er zijn vier afdelingen onder leiding van een afdelingsleider.

De afgelopen jaren heeft de Gwendoline van Putten School een transitie doorgemaakt. Vanuit een Nederlands onderwijssysteem zijn wij gegroeid naar een systeem waarin Engels de instructietaal is en de examens van de CXC worden afgenomen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Gwendoline van Putten School is the only secondary school on St. Eustatius and one of the three secondary schools in the Caribbean Netherlands. The school has approximately 250 students and offers practical training, CCSLC, CSEC, and CVQ.

We see it as our mission to be a school where respect for each other and everyone's beliefs is part of the preparation for a successful future on Statia, the Caribbean and the world as a whole. We want to offer challenging education in which students can develop their talents by actively learning in a safe and inspiring learning environment inside and outside the school.

The organization is small-scale and is managed by a principal and vice-principal. There are four departments headed by a department head.

In recent years, the Gwendoline van Putten School has undergone a transition. We have grown from a school with the Dutch educational system into the CXC system.

 

Bijzonderheden

Arbeidsvoorwaarden: De aanstelling voor onderwijzend personeel is in principe een eenjarig contract met mogelijkheid tot verlenging. Salaris inschaling volgens bezoldigingsregeling onderwijzend personeel Caribisch Nederland. Uitzendvoorwaarden volgens geldende regeling.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terms of employment: The appointment for teaching staff is in principle a one-year contract with the possibility of extension. Salary classification according to remuneration scheme for teaching staff in the Caribbean Netherlands. Deployment conditions in accordance with applicable regulations

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.