Vacature Bestuurssecretaris Samenwerkingsverband Qinas in Bussum

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Bestuurssecretaris Samenwerkingsverband Qinas 
Datum online
2021-09-30 30-09-2021
Sluitingsdatum
31-10-2021
Met ingang van
01-01-2022
Soort vacature
Parttime
FTE
0.6
Aantal uren
24
Omschrijving
De werkzaamheden van de bestuurssecretaris worden uitgevoerd ten behoeve van het samenwerkingsverband VO Qinas. Het samenwerkingsverband omvat de acht gemeenten in de regio Gooi en omstreken. Binnen de regio zijn 24 VO – scholen van 7 schoolbesturen aanwezig en 4 VSO – scholen van 4 schoolbesturen. Het aanbod in deze regio loopt van VWO tot en met ZMLK en dekt 99% van de (onderwijs)behoeften. Qinas is een vereniging. De dagelijkse leiding bij Qinas is in handen van een directeur-bestuurder. 

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de medewerkers van het samenwerkingsverband en de bovenschoolse voorzieningen. Het doel van Qinas is het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen (Passend Onderwijs) binnen en tussen de scholen en het realiseren dat zo veel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven, een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

De bestuurssecretaris maakt onderdeel uit van de bureauorganisatie en verleent ondersteuning aan de directeur-bestuurder door middel van beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -implementatie en evaluatie en het (bege)leiden van projecten. Verder is de bestuurssecretaris belast met de volledige cyclus van vergaderingen van het samenwerkingsverband en alle operationele processen in het kader van de administratieve organisatie, ondersteuning van de Directeur-bestuurder en deelname aan specifieke werk- en projectgroepen / innovatie- en pilotprojecten. De bestuurssecretaris draagt zorg voor afstemming en monitoring van lopende zaken onder eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Bij korttijdelijke afwezigheid van de directeur-bestuurder neemt deze functionaris de lopende zaken waar. De bestuurssecretaris legt hiërarchisch verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
- HBO werk- en denkniveau
- Ervaring met de meest voorkomende werkzaamheden is een pré

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
10
Arbeidsvoorwaarden
- Conform CAO VO

Over Samenwerkingsverband VO Qinas

Adres
Burgemeester de Bordesstraat 80 , 1404GZ Bussum
Type onderwijs
Regulier, Speciaal, Praktijkonderwijs, Rebound
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. ten Harmsen van der Beek
Niveau
pro, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, technasium
Omschrijving
Qinas is het samenwerkingsverband voor alle VO-schoolbesturen in het Gooi. Het samenwerkingsverband wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen om een aanbod te realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en behoeften. De leerlingen volgen regulier onderwijs daar waar het kan en speciaal onderwijs wanneer dit voor de desbetreffende leerling beter is.

Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren binnen de regio is samenwerking tussen de schoolbesturen noodzakelijk. De VO en VSO besturen bieden een palet aan onderwijsvarianten om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren. Samenwerking met derden is hierbij noodzakelijk, het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten en instellingen voor de jeugdzorg. Ook worden er afspraken gemaakt met aanpalende samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld t.b.v. het grensverkeer) en het samenwerkingsverband passend onderwijs PO in de regio.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
- Gesprekken worden in overleg met de kandidaat in de week van 25 oktober 2021 gevoerd
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.