Zorgleerlingen in het vo

Organisatie
Share |

Organisatie
CED groep
Plaats
Rotterdam
Beschrijving
De CED-Groep helpt de onderwijspraktijk innoveren en richt zich op groei van professionals in het onderwijsveld, van werkvloer tot bestuur.

Opleiding

Opleiding
Zorgleerlingen in het vo
Omschrijving
Voor wie is deze studiemiddag bedoeld?
Iedereen die werkt met zorgleerlingen in het vo.

Waar gaat de Basismodule: Zorgleerlingen in het VO over?
Op school krijgt u te maken met leerlingen met verschillende (bijzondere) onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met ADHD, autisme, een leerprobleem of leerlingen die faalangstig zijn. Tijdens deze basismodule krijgt u handvatten voor het opzetten van een aanpak, waarbij u recht doet aan individuele verschillen tussen leerlingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Kijken naar gedrag van leerlingen.
• Onderwijsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig tijdens de les?
• Handelingsgericht werken.
• Gesprekken met leerlingen.
• Passend lesmodel, Wijzer Onderwijs en Onderwijscontinuüm.

U kunt met de inhoud van deze studiemiddag direct binnen uw school aan de slag !