Weinig taal, toch in gesprek

Actuele informatie en startdata: http://www.marnixonderwijscentrum.nl/

Organisatie
Share |

Organisatie
Marnix Onderwijscentrum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. We bieden:
-  Opleidingen (Post-HBO)
-  Masters
-  Cursussen
-  Maatwerk

(Post-HBO) Opleidingen
Post-HBO Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

Cursussen en maatwerk:
Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.

Masters
- Master Educational Leadership
- Master Special Educational Needs
- Master leren en innoveren

Opleiding

Opleiding
Weinig taal, toch in gesprek
Omschrijving
Weinig taal, toch in gesprek. Jonge kinderen uitdagen tot gesprek
Doe mee aan de online cursus 'Weinig taal, toch in gesprek'. Een cursus over hoe jonge kinderen uit te dagen tot gesprek.
 

Met de meeste kinderen in de groep kunnen we mooie gesprekjes voeren. Maar niet met allemaal. Er zijn kinderen die niet veel zeggen. Herken je dat?

Heb je ook kinderen in je kleuterklas of peutergroep die nog weinig zeggen? En wil je weten hoe je die kunt verleiden tot praten? Deze online cursus geeft je daarvoor een praktische aanpak.

Taalstimulering bij jonge kinderen

In de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken professionals met laagtaalvaardige jonge kinderen (2-6 jaar). Juist de kinderen die in het Nederlands nog heel weinig taalvaardigheid hebben, kunnen met hulp van professionals grote stappen maken in hun taalontwikkeling.

Op voorwaarde dat ze betrokken worden in goede interactie. Maar wat is goede interactie?

Dat laten we in deze cursus zien met voorbeelden uit de praktijk. Er is een aanpak ontwikkeld om juist deze kinderen uit te dagen tot gesprek. Natuurlijk gaan we ook in op theoretische inzichten waarop de aanpak is gebaseerd.

Certificering
Deelnemers die de interactie tijdens de online bijeenkomsten, de daarbij behorende opdrachten en de studiebijeenkomst met een voldoende hebben afgerond, ontvangen een certificaat van de Marnix Academie.