Voortgezette Bos-opleiding

Organisatie
Share |

Organisatie
ICLON Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Beschrijving
Universitaire lerarenopleiding voor hen die al een vakgerichte universitaire masteropleiding hebben afgerond. Het ICLON verzorgt tevens trainingen en (nascholings)cursussen voor docenten in het voortgezet én het hoger onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Voortgezette Bos-opleiding
Omschrijving
Al 10 jaar organiseert het ICLON cursussen voor begeleiders op school, waarvan de BOS-opleiding (Begeleiders Op School) de bekendste is. De BOS-opleiding is vooral gericht op het begeleiden van docenten-in-opleiding of jonge, nieuwe docenten en legt een stevig fundament voor de begeleidingspraktijk op school. Ervaren BOSsen merken echter dat ze steeds vaker vragen krijgen die meer van hen vragen dan de basale vormen van begeleiding. BOSsen worden bijvoorbeeld betrokken bij het begeleidings- en opleidingbeleid in de school, bij coachen van nieuwe begeleiders, bij problemen van meer ervaren docenten en bij vragen rond professionalisering en loopbaanbeleid. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om vragen van docenten die beter willen functioneren in de klas, om vragen van docenten die vastlopen door overbelasting of voortdurende orde- of motivatieproblemen hebben, maar ook om vragen van docenten die zich willen oriënteren op iets anders dan lesgeven. Het gaat hierbij eigenlijk om een heel andere problematiek dan die van studenten en beginners en daarmee om een andere begeleidingsaanpak. Bovendien voelen veel ervaren begeleiders de behoefte om hun ervaring te verdiepen en hun repertoire uit te breiden.

Deze situatie roept de vraag op naar scholing om de begeleidingsvaardigheden van de huidige BOSsen uit te breiden en te verdiepen. Om aan die behoefte te voldoen, is het ICLON in 2007 gestart met een BOS-II opleiding, als vervolgopleiding op de BOS I- opleiding. Deelnemers aan deze opleiding krijgen aan het einde ervan een passend certificaat.

De complete cursus (dus inclusief supervisie) voldoet aan de voorwaarden die het ministerie van OC&W heeft opgesteld voor cursussen bestemd voor docenten die in aanmerking willen komen voor de Lerarenbeurs. Zie www.rijksoverheid.nl/lerarenbeurs.