Vonken van vernieuwing

Organisatie
Share |

Organisatie
Interstudie NDO
Plaats
Nijmegen
Beschrijving
Adviesbureau voor onderwijsmanagement en -ontwikkeling Ons motto: Scholen sterker maken! Interstudie NDO – adviesbureau voor onderwijsmanagement en -ontwikkeling – is actief op het gebied van: •Leiderschapsontwikkeling •Organisatie en HRM •Onderwijs, Docent en Team We werken voor organisaties in het po, vo, mbo en hoger onderwijs en sectoren die hiermee verbonden zijn, zoals jeugdzorg, overheden en kenniscentra.

Opleiding

Opleiding
Vonken van vernieuwing
Omschrijving

Vonken van Vernieuwing Wil jij ook? •Op zoek gaan naar een klein begin; de vonk voor vernieuwing. •Van klein naar groot werken, een sneeuwbaleffect creëren. •Zoeken naar neiuwe verbindingen. Naar de grensvlakken en knooppunten. •Verleiden in plaats van opleggen. •Nieuwe taal inbrengen, dingen op een nieuwe manier benoemen. Vanuit het besef: Er zijn altijd minimaal 2 manieren om iets te bekijken en om iets aan te pakken. •Leren centraal te staan. Hoofd, hart én handen. •Leren, werken en onderzoeken samen met anderen. •Vertraging én versnelling, een quick win, een tussentijds succes ervaren en langer stilstaan bij de dingen die gebeuren. •Van A naar B gaan door het al op een B-manier te doen. Je bewust zijn van het verschil tussen wat je zegt en wat je doet en dat verschil zo klein mogelijk maken. Voor wie? Algemeen directeuren, (locatie) directeuren, teamleiders, bouwcoördinatoren én iedereen met een hart voor onderwijs, begeleiden, leren en ontwikkelen. Je bent geïnteresseerd in ‘nieuwe dingen onderzoeken en uitproberen’, niet bang om jezelf en anderen in de ogen te kijken en je wil zoeken naar duurzaamheid. Opzet In tegenstelling tot grootscheepse, vaak sterk geplande, veranderingstrajecten en innovaties, willen we een kleinschalige aanpak volgen: in groepen tussen de 8 en 15 (onderwijs)mensen wordt individueel en collectief gereflecteerd op belangrijke thema’s. We slaan een brug tussen persoonlijk (individueel) leren en collectief leren (teamleren / lerende organisatie). Vanuit deze leerervaringen wordt duidelijk welke grote of kleine stappen in het grotere collectief (de schoolorganisatie) nodig zijn om een werkelijke verandering of vernieuwing te kunnen realiseren. Dit zijn altijd veranderingen of interventies ‘met een menselijke maat’. Kern is dat het scheiden van persoon en werk fundamenteel een illusie is. Vonken van Vernieuwing bestaat grofweg uit drie fases: de persoonlijke reis (micro), de collectieve reis (meso) en het experimenteren en reflecteren door daadwerkelijk in de werkcontext iets te vernieuwen (macro). Concreet beginnen we elke Vonkengroep met een individuele of collectieve vraag op het snijvlak van persoon en werk, zoals bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met het zeuren en klagen in mijn school? Waarom krijg ik mijn mensen niet mee in een verandering? Hoe creëer ik meer ruimte om zinvol te werken? Wat kan ik doen zodat meer wordt samengewerkt? Op deze manier nodigen we je uit eigen patronen en verstrikkingen te onderzoeken. Door kleine stappen te zetten kan een nieuwe, meer gewenste situatie ontstaan.