Verdiepende didaktiek;werk met passende werkvormen

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Verdiepende didaktiek;werk met passende werkvormen
Omschrijving
Tijdens deze training leert u meer over het maken van een lessencyclus bij een hoofdstuk of deel van de stof met passende werkvormen die aansluiten bij de leerbehoefen van de leerlingen. U leert dus leersituaties te ontwerpen waarin de leerkringen zo goed
mogelijk de beoogde leerresultaten bereiken. Het activerende directe insturctiemodel (Veenman) gebruikt u daarbij als basis. U vult dat aan met werkvormen uit de activerende didaktiek, de taxonomie van Bloom, maakt het passend wat betreft de leerbehoeften
van de leerlingen. We bespreken leerstijlen en ook meervoudige intelligentie. U krijgt tips waardoor u in staat bent om deze kennis direct toe te passen op uw vakinhoud en geschikt te maken voor uw specifieke onderwijssituatie. Kennisoverdracht, oefenen van
vaardigheden, feedbackrondes en het maken van lesplannen wisselen elkaar af.