Verdiepend lezen van complexe teksten (po)

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Verdiepend lezen van complexe teksten (po)
Omschrijving
Wanneer leerlingen op de basisschool niet leren hoe ze zich de inhoud van een complexe tekst eigen kunnen maken, zullen ze deze uitdaging in de toekomst uit de weg gaan. Verdiepend lezen draagt bij aan het vermogen om kritisch te denken, om onafhankelijk
van anderen een eigen visie en onderbouwde mening te formuleren. Leerlingen lezen niet om opdrachten te kunnen maken, ze lezen niet om een toets te kunnen halen, ze lezen niet om te kunnen voldoen aan de referentieniveaus. Leerlingen lezen om te begrijpen.
Als leerlingen niet begrijpen, leren ze niet. Met de training Verdiepend lezen van complexe teksten (po) helpt uw leerlingen complexe teksten daadwerkelijk te doorgronden.