Vakspecialist muziek

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Vakspecialist muziek
Omschrijving
Opleiding Vakspecialist muziek: is muziekles geven uw passie?

          

U draagt muzische vorming in het basisonderwijs een warm hart toe. U ziet hoe kinderen van kunstonderwijs genieten en u merkt hoeveel de kinderen van uw muzieklessen leren. Toch kost het u moeite om steeds met originele, inspirerende schoolmuziek aan te komen
en voelt u de behoefte om uw eigen kennis en vaardigheden in het doceren van muziek, te vergroten. Dan is de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek echt iets voor u.Doelgroep

De opleiding tot muziekleraar/muziekdocent is bestemd voor muzikaal geïnteresseerde leerkrachten in het basisonderwijs met een pabo-diploma en pabo-studenten in de afstudeerfase, met grote affiniteit voor muziek. U kunt noten lezen en bespeelt zelf een instrument
op amateurniveau. Uw collega-cursisten hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn ook werkzaam in het basisonderwijs of speciaal onderwijs.Programma/onderdelen

Tijdens de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • zingen
 • bewegen
 • muziek vastleggen
 • spelen
 • luisteren
 • muziekeducatie

Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal.Structuur

De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen)
 • pedagogisch didactische uitwisseling
 • theoretische input

Wat leert u tijdens de opleiding Vakspecialist muziek?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

 • gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven.
 • heeft u uw visie op muziekonderwijs verscherpt en kunt u het vak muziek goed verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort
 • zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen

Resultaat

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Vakspecialist muziek, ontvangt u een officieel erkend diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). Na afronding van de opleiding en indien u in het
bezit bent van een hbo-diploma, kunt u vrijstelling krijgen voor het schakelprogramma van de Open Universiteit voor de opleiding MSc in Management. De opleiding Vakspecialist muziek is een erkende registeropleiding en gevalideerd door Registerleraar.nl voor
200 registeruren.