Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
Omschrijving
Opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs: bewegingsonderwijs is een vak!                                              

 

U bent een gedreven leerkracht in het basisonderwijs. Maar als u na augustus 2001 gestart bent met uw opleiding aan de Pabo, bent u niet bevoegd bewegingsonderwijs te verzorgen voor groep 3 t/m 8. Dus ook geen spellessen! Wellicht is dit het moment om te starten
met de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs van Inholland Academy! 

 

Doelgroep

De cursus Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs zonder bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. U dient te beschikken over een pabo-diploma. Andere lesbevoegdheden zijn niet geldig.Programma/onderdelen

De opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs bestaat uit drie blokken en beslaat twee jaar studietijd. Elk blok heeft een stagecomponent, waarmee u de theorie direct in de praktijk brengt.Blok 1. Aanbieden van activiteiten

In dit eerste blok worden dertig eenvoudige bewegingsactiviteiten behandeld. Centraal staat het kunnen organiseren, uitleggen en op gang houden van deze activiteiten.Blok 2. Begeleiding en leerhulp

In dit blok wordt de aandacht gericht op het zelfstandig op gang houden van bewegingssituaties door kinderen (reguleren) en ligt het accent op het verbeteren van de begeleiding (leerhulp) van de student aan de kinderen.Blok 3. Vakspecialisme

Blok 3 is een verdiepend blok. De thema’s die aan bod komen zijn vakconcepten en vakvisie, de betere beweger in groep 8, eigen vaardigheid en spelen op het schoolplein.Wat leert u tijdens de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs?

Na het volgen van deze cursus bent vakspecialist bewegingsonderwijs en kunt gym- en spellessen verzorgen aan alle groepen van de basisschool. U kunt als expert collega’s adviseren over het verzorgen van goed bewegingsonderwijs of deze lessen voor hen verzorgen.Docenten

Inholland Academy werkt met (zeer) ervaren docenten die naast hun opleiderschap werkzaam zijn in de basisschoolpraktijk: o.a. Bastiaan Goedhart, Wim van Gelder, Jeroen Huikeshoven, Wim Kaandorp, Sjoerd van Santen en Theo de Groot.Resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs bent u bevoegd om het vak bewegingsonderwijs in het primair onderwijs te geven. Voor elk succesvol afgerond blok ontvangt u een certificaat, bij blok 2 ontvangt u ook een EHBO-diploma.
Deze door de NVAO geaccrediteerde opleiding is erkend door het Ministerie van Onderwijs.Na het succesvol afronden van de registeropleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs, ontvangt u een officieel erkend diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De post-hbo opleiding Vakbekwaamheid
bewegingsonderwijs is een erkende registeropleiding en gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren.