Tel uit je winst

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Tel uit je winst
Omschrijving

Dit programma is bijzonder geschikt om met een team op de eigen school te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Spelenderwijs leren rekenen!

U bent als groepsleerkracht werkzaam met leerlingen in het onderbouw van het primair onderwijs. U heeft moeite om spelenderwijs reken- en wiskundige activiteiten aan te bieden. U wilt weten hoe u spel het best kunt inzetten om de rekenkundige ontwikkeling te stimuleren. Deze post-hbo cursus biedt antwoorden! U dient in het bezit te zijn van een pabo-diploma.

Programma/onderdelen
Jonge kinderen maken vooral in alledaagse situaties kennis met rekenen en wiskunde. Om de leeropbrengsten op dat gebied te vergroten is het daarom logisch om deze alledaagse situaties in spel aan te bieden. U speelt hierin als leerkracht een grote rol. Door mee te spelen en uitdagend materiaal aan te bieden, verzorgt u betekenisvolle activiteiten voor de leerlingen. In deze bijeenkomsten zullen we aan de hand van uw eigen ervaringen op zoek gaan naar manieren en structuren om spel in te zetten ten behoeve van het rekenonderwijs in de onderbouw.

Wat leert u?
Na de bijeenkomsten kunt u op verschillende manieren aandacht besteden aan reken- en wiskundige activiteiten in het spelen met jonge leerlingen.

Resultaat
Na het succesvol afronden van deze cursus ontvangt u een bewijs van deelname van Inholland Academy.