Taalspecialist

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Taalspecialist
Omschrijving
Opleiding Taalspecialist: word een geïnspireerd verbeteraar van het taalonderwijs!Wat gisteren goed taalonderwijs leek te zijn, is dat morgen misschien niet meer. Het is een dynamisch vakgebied. Wilt u als inspirator meewerken aan de vernieuwing en verbetering van het taalonderwijs? En is het uw ambitie mee te werken aan het ontwikkelen
van een visie op taalonderwijs, zowel op schoolniveau als in de eigen klas? Zoekt u een praktische invulling om uw kennis en vaardigheden op dit terrein te vergroten? Dan is de opleiding Taalspecialist de juiste keuze!Doelgroep

U bent leerkracht in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs of u bent bouwcoördinator. U heeft een Pabo-diploma en een hbo werk- en ervaringsniveau. Uw mededeelnemers hebben hetzelfde werk- en ervaringsniveau en werken in een soortgelijke functie als
u.

Programma/onderdelen

  • taalbeleid en taalvernieuwing - formuleren persoonlijke visie, zicht op taalvisie en taalmissie van uw eigen school, taalbeleid vertalen naar taalspeerpunten, recente ontwikkelingen
  • back to the basics 1 - ontwikkelingen op het gebied van woordenschatdidactiek, taalbegrip en taalproductie, taal in andere vakken, taalontwikkelende gesprekken, speerpunten voor NT2-leerders, geïntegreerde taalmethoden
  • back to the basics 2 - ontwikkelingen op het gebied van beginnende geletterdheid, lezen en schrijven, begrijpend lezen, dyslexie, jeugdliteratuur
  • uitgangspunten interactief taalonderwijs - de geletterde leerkracht, strategisch taal leren, functioneel/betekenisvol taal leren, interactief en coöperatief taal leren, in- en externe verstrengeling en taal leren
  • opbrengstgericht taalonderwijs - wat wordt er verstaan onder opbrengstgericht werken, verkenning en analyse van voorbeelden van opbrengstgerichte taalprojecten, werken met kwaliteitskaarten, taalpilots onderzoek en opinie

Wat leert u tijdens de opleiding Taalspecialist?

Na het succesvol afronden van de opleiding krijgt u inzicht in taalonderwijs, taalbeleid en recente ontwikkelingen. U kunt u uw nieuwe inzichten inzetten bij het vernieuwen en verbeteren van het taalonderwijs op een aantal speerpunten naar keuze binnen uw eigen
school en in uw eigen klas.Resultaat

U ontvangt na het voltooien van de opleiding Taalspecialist een diploma van Inholland Academy. De opleiding Taalspecialist is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren.