Taal in de Etalage

Organisatie
Share |

Organisatie
CED groep
Plaats
Rotterdam
Beschrijving
De CED-Groep helpt de onderwijspraktijk innoveren en richt zich op groei van professionals in het onderwijsveld, van werkvloer tot bestuur.

Opleiding

Opleiding
Taal in de Etalage
Omschrijving
Voor wie is deze conferentie bedoeld?
- Directieleden voortgezet onderwijs
- Gemeentelijke beleidsmakers
- Taalcoördinatoren
- Docenten
- ISK-docentenWaar gaat de conferentie over?
In de Verenigde Staten zegt men vaak: “High expectations, high support”. Uit onderzoek blijkt immers dat het hebben van hoge verwachtingen ten aanzien van leerlingen een positief effect heeft op de leerresultaten.
Onze uitdaging is dan ook:

Hoe kunnen we leerlingen zo stimuleren en dat zij gemotiveerd raken om hun resultaten te verbeteren?
Welke (taal-)steun is hierbij onontbeerlijk?
Hoe formuleren we een succesrijk taalbeleid?
Hoe zorgen we ervoor dat de zogenoemde drempels van Meijerink op een zorgvuldige manier worden geslecht, zodat leerlingen gemakkelijker doorstromen naar het vervolgonderwijs?
Taalconferentie
Dit jaar is de conferentie Taal in de Etalage niet alleen voor vo-docenten, managers en beleidsmakers maar ook voor ISK-docenten. De workshops die deze keer zijn geselecteerd, gaan onder andere in op effectieve (taal-)didactiek en een goede leesaanpak. Werkvormen en didactische tips op het gebied van taalvaardigheid en woordenschatverwerving komen ruimschoots aan bod. Er zijn ook workshops gericht op het opzetten en borgen van taalbeleid. Tenslotte kunt u kennismaken met een opvangmodel voor alle wereldburgers en een onderzoek naar de succesvolle doorstroom van ISK-leerlingen naar het reguliere onderwijs.


Openingsspreker
Openingsspreker van de dag is prof. dr. Folkert Kuiken. Folkert Kuiken is bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij coördinator van de duale master Nederlands als tweede taal. Kuiken is
(mede-)auteur van diverse leermiddelen en handboeken op het gebied van NT2. Zijn onderzoeksinteresses liggen onder andere op het gebied van interactie, taakcomplexiteit en taalbeleid.

In de Etalage
Voorafgaand aan de conferentie en in de pauze is er een informatiemarkt. Daar kunt u producten van de CED-Groep en de andere deelnemende instellingen bekijken en vragen stellen aan onderwijsadviseurs. Wie treft u daar aan?

Uitgeverij CED-Groep
Uitgeverij Pak
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Diataal
Cito
Escape Educatief
Uitgeverij Tricht