Supervisiekunde

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Supervisiekunde
Omschrijving
Opleiding Supervisiekunde: bekwaamt u zich in de competenties van een supervisor!Als (toekomstig) supervisor begeleidt u individuen en kleine groepjes bij het leren van hun eigen werkervaringen. U stimuleert leerprocessen waarin reflectie centraal staat en leervermogen ontwikkeld wordt, met als resultaat een verbetering van zowel het communicatief
vermogen, de zelfsturing als de besluitvaardigheid van de professional. Wilt u uzelf professionaliseren tot supervisor? Dan is deze erkende post-hbo opleiding Supervisiekunde iets voor u!!De opleiding is erkend en geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en hanteert de uitgangspunten van de Amsterdamse Zwerm. Na afloop van de opleiding voldoet u voor een groot deel aan de vereisten voor registratie als
supervisor bij de LVSC (voor volledige registratie is nog een leersupervisie 2 met bijbehorende leerpraktijk noodzakelijk).Doelgroep

De opleiding Supervisiekunde is geschikt voor begeleiders van individuen of groepen (sectoren zorg, welzijn, onderwijs, overheid) en zelfstandig gevestigde begeleiders zoals trainers, adviseurs, pastores en geestelijk verzorgers, (verpleeghuis-) artsen. Vaak
zijn deelnemers aan deze supervisorenopleiding werkers die vanuit een seniorpositie hun rol als begeleider willen professionaliseren.Programma/onderdelen

De post-hbo opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen:Methodish Didactische Scholing (MDS) 1

In MDS 1 staat het basisrepertoire van de coach centraal. Het opleidingsproces loopt parallel met het begeleidingsproces in de praktijk, van contractering, middenevaluatie, tot afronding.Methodish Didactische Scholing (MDS) 2

In MDS 2 gaat u uw eigen begeleidingsstijl verder ontwikkelen en expliciteren en geeft u vorm aan uw verdere professionele ontwikkeling als supervisor. Er wordt aandacht besteed aan resultaatgerichtheid en contextsensitiviteit.Methodish Didactische Scholing (MDS) 3

In MDS 3 staat de verdieping in het begeleidingsrepertoire van supervisie centraal. Daarbij komt een aantal aspecten van de ‘grondhouding’ van een supervisor aan de orde en vooral de manier waarop die aspecten van het vak van supervisor door iedere deelnemer
persoonlijk worden vormgegeven.Wat leert u tijdens de post-hbo opleiding Supervisiekunde?

Tijdens de opleiding Supervisiekunde bekwaamt u zich in de verschillende aspecten van het competentieprofiel van een supervisor. Na afloop bent u in staat om:

  • samenwerking op een productieve wijze vorm te geven
  • om te gaan met de diversiteit van supervisanten
  • gefaseerd te handelen
  • een krachtige leeromgeving te scheppen
  • de inbreng tot supervisievraag te ontwikkelen
  • relevante contexten te hanteren
  • uw eigen handelen als supervisor te expliciteren en verantwoorden
  • zelfstandig uw professionele ontwikkeling als supervisor vorm te geven
  • lichamelijk gewaarzijn te hanteren in supervisie

Resultaat

Na het succesvol afronden van de opleiding Supervisiekunde ontvangt u een post-hbo diploma van Inholland Academy. U voldoet dan voor een groot deel aan de vereisten voor registratie als supervis