Studiedag het onderwijs aan het jonge kind

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Studiedag het onderwijs aan het jonge kind
Omschrijving
Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevendenDuur van deze dag: van 10.00 - 16.00 uurVoor wie: schoolleiders en intern begeleiders in het basisonderwijs, die leraren van groep 1 en 2 goed willen begeleiden om juist de jonge leerlingen een stevige basis te gevenIn deze training krijgt u inzicht in de werkwijze in groep 1 en 2. We werken met handvatten van de zes elementen van effectief onderwijs. Actuele onderwerpen waar we op inhaken zijn: 'hoe apart zijn groep 1 en 2?', Hoe leert een jong kind? en 'De betekenis
voor een doorgaande lijn groep 1-8 taal/lezen en rekenen'. We geven aandacht aan de betekenis van doelen, tijd, instructie, aanbod, differentiatie en monitoring, oftewel opbrengstgericht werken. Bovendien leggen we het verband met spel. Want deze aspecten
zijn verbonden met elkaar ook in groep 1 en 2.

U verwerft actuele kennis over het onderwijs aan het jonge kind.