Speltherapie

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over de Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Speltherapie
Omschrijving

Opleiding Speltherapie: kinderen spelenderwijs begeleiden!    

Bij kinderen lijkt alles vanzelf te gaan. Maar niet altijd. Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig, omdat er een verstoring dreigt te ontstaan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor hen is een meer individuele benadering belangrijk, waarbij begeleiding overgaat in therapie. Speltherapie gaat uit van de waarde van spel om de verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in goede banen te leiden. Als speltherapeut staat uw relatie met het kind daarbij centraal. Door een therapeutische relatie aan te gaan, leren kinderen zichzelf geleidelijk aan beter kennen en krijgen ze meer grip op hun eigen gevoelens. De tweejarige opleiding tot Speltherapeut biedt u een stevig fundament voor deze functie.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor hbo-opgeleiden uit het onderwijs, of met sociaalagogische of paramedische achtergrond en met minimaal drie jaar professionele werkervaring met kinderen. De opleiding Speltherapie leidt u op tot de functie Speltherapeut.

Programma/onderdelen
De opleiding Speltherapie combineert theorie met praktijk en hanteert een cliƫnt-centered benadering als uitgangspunt. Er wordt aandacht besteed aan:

  • therapeutische stromingen
  • spelobservatie en speldiagnostiek
  • het trainen van therapeutische vaardigheden

Alle aspecten van het beroepsmatig handelen en het speltherapeutisch proces komen aan de orde. De thema's binnen de opleiding worden zo veel mogelijk op de actualiteit toegespitst.

Wat leert u?
Na het volgen van de cursus heeft u zicht op de ontwikkelingsfasen in spel, kunt u het handelingsrepertoire van de leerlingen uitbreiden en weet u vanuit welke rol u uw leerlingen kunt begeleiden en aanmoedigen.

Resultaat
Na het afronden van deze cursus ontvangt u een bewijs van deelname van Inholland Academy.