Spel, drama en positief gedrag

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Spel, drama en positief gedrag
Omschrijving
Dit programma is bijzonder geschikt om met een team op de eigen school te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.Cursus Spel, drama en posititef gedrag: theaterles in de klas!   
                                                        

       

U heeft als leerkracht, RT’er, IB’er of gedragsspecialist in het primair onderwijs en heeft grote affiniteit met drama en spel. U merkt dat kinderen in uw groep of klas meer begeleiding nodig hebben bij een goede ontwikkeling van gedrag. U ziet de winst van
het inzetten van drama en spel om kinderen te laten ervaren hoe het is om ander gedrag of alternatief gedrag aan te nemen. In deze cursus Theater en spel als middel bij gedragsbeïnvloeding leert u op een speelse manier te werken aan sociale vaardigheden in
de groep, zonder belerend te zijn. Uw medecursisten hebben een soortgelijke functie.Programma/onderdelen

Deze cursus is praktisch van aard en gaat in op het spelenderwijs beïnvloeden van gedrag en het omgaan met problemen of conflicten die leerlingen in de groep ervaren. Door spel en theateroefeningen als middel in te zetten, helpt u kinderen bij het omgaan met
gevoelens van angst, agressie, onzekerheid, verlegenheid, minderwaardigheid en sociale vaardigheden. Werkvormen:

  • ontwikkelen van eigen vaardigheden op het gebied van drama en theater
  • ontwikkelen van de interactievaardigheden
  • het maken van een goede opbouw, lesopzet, keuze oefeningen
  • aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het hulpsysteem en de rol van dramalessen hierin

Wat leert u tijdens de cursus Spel, drama en positief gedrag?

 U:

  • leert vanuit de verschillende kindbeelden te kijken naar gedrag van kinderen
  • leert speltechnieken bewust in te zetten ter bevordering van sociale vaardigheden
  • weet welke spelprincipes aan de orde dienen te komen en kunt deze verwerken in uw lesopzet
  • kunt gebruik maken van interactievaardigheden

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname van Inholland Academy.