Specialist 21e eeuws leren (Post-HBO)

Actuele informatie en startdata: http://www.marnixonderwijscentrum.nl/

Organisatie
Share |

Organisatie
Marnix Onderwijscentrum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. We bieden:
-  Opleidingen (Post-HBO)
-  Masters
-  Cursussen
-  Maatwerk

(Post-HBO) Opleidingen
Post-HBO Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

Cursussen en maatwerk:
Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.

Masters
- Master Educational Leadership
- Master Special Educational Needs
- Master leren en innoveren

Opleiding

Opleiding
Specialist 21e eeuws leren (Post-HBO)
Omschrijving

Leren aspecten van 21e eeuws leren te initiëren, coördineren en toe te passen in de school en in de groep.

Informatie
De opleiding is opgezet als een doorgaand leerarrangement, waarin zeven thema’s centraal staan:

  • Visies op 21e eeuws leren
  • Het leren van kinderen in de 21e Eeuw (kritisch denken: filosoferen, ontwerpend leren)
  • Het leren van de groep in de 21e Eeuw (samenwerkend leren, differentiëren: ondersteuningsprofiel & leerarrangementen)
  • Het leren van teams in de 21e Eeuw (schoolvisie en beleid, strategie van verandering)
  • De leerkracht als inspirator van kinderen en collega’s (professionele identiteit, communiceren)
  • De leerkracht in de praktijk (creativiteit, probleemoplossend vermogen)
  • Meesterschap 21e eeuws leren (planmatig werken, kennis delen en inspireren)

Een kenmerk van de opleiding is, dat het een hybride opleiding is. Dat wil zeggen dat de opleiding deels in een elektronische leeromgeving (online) plaatsvindt en deels op locatie (offline). Voorafgaand aan de opleiding is er een startdag. Er vindt een lesdag per maand op de Marnix Academie plaats en er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving, waarin het materiaal wordt aangeboden en waarbij gebruik gemaakt kan worden van video’s, chats, skype, discussieplatforms en een digitaal protfolio. Daarnaast zijn er contactmomenten op de hogeschool voor het werken in leerteams. Van studenten wordt verwacht dat zij gedurende de opleiding theoretische kennis koppelen aan praktische oefening binnen de context van de eigen werksituatie, waardoor zij gaandeweg competenties ontwikkelen.