Specialisatie Oudere kind

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over de Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Specialisatie Oudere kind
Omschrijving
Opleiding Specialisatie Oudere kind: vergroot uw kennis van onderwijs aan het oudere kind!U werkt in het basisonderwijs en wilt op de hoogte zijn van de veranderde onderwijskundige, didactische en pedagogische inzichten als basis van goed onderwijs. Ook merkt u dat uw rol als leerkracht is veranderd; u bent coach, begeleider, rolmodel en instructeur.
Daarom wilt u de benodigde kennis en vaardigheden, die nodig zijn om alle kinderen in uw groep te bereiken, te ondersteunen en te begeleiden in hun intellectuele en sociaal emotionele ontwikkeling vergroten. De opleiding Specialisatie Oudere kind is uitermate
geschikt voor u!Doelgroep

U wilt uw kennis verbreden, uw vaardigheden vergroten en van betekenis zijn in het onderwijs aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Ook voor intern begeleiders en bouwcoördinatoren is deze leergang een welkome aanvulling op de al aanwezige kennis. U heeft een
afgeronde Pabo-opleiding. Uw mededeelnemers hebben hetzelfde ervarings- en denkniveau en werken in een soortgelijke functie als u.Programma/onderdelen

De opleiding Specialisatie Oudere kind bestaat uit de volgende modules:Module 1:

 • ontwikkelingspsychologie
 • ontwikkelingsperspectief als richtinggevend instrument
 • opvoedend handelen
 • peergroup en scoiale interactie
 • puberbrein
 • gesprekken met kinderen in de klas

Module 2:

 • thematisch en projectmatig werken
 • leerstijlen, leerstrategieën en leerniveaus
 • coöperatief en samenwerkend leren
 • klassenmanagement en organisatie
 • opbrengstgericht werken en passend onderwijs
 • rekenen en taal, doen wat werkt!
 • werken met een handelingsplan
 • oudercontacten
 • overdracht naar het voortgezet onderwijs

Module 3:

 • ICT
 • cyberpesten
 • digitale leermiddelen
 • mediawijsheid
 • lvs/cito
 • communicatie en netwerken
 • webquest

Wat leert u tijdens de opleiding Specialisatie Oudere kind?

Na het volgen van deze opleiding heeft u pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch meer kennis en vaardigheden van onderwijs aan kinderen van 6 t/m 12 jaar. U heeft zich bekwaamd in het onderwijs aan het oudere kind, kunt vanuit nieuwe inzichten
het onderwijs in beweging zetten en kunt de ontwikkeling van kinderen op allerlei vlakken positief beïnvloeden.Resultaat

Na afloop van de opleiding Specialisatie Oudere kind ontvangt u een diploma van Inholland Academy. De opleiding Specialisatie Oudere kind

is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren.