Schrijfvaardigheid in groep 4 t/m 8

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Schrijfvaardigheid in groep 4 t/m 8
Omschrijving

Schrijfvaardigheid in groep 4 t/m 8.

Duur: 1 dag.

Voor wie:
compacte, praktijkgerichte training voor interne begeleiders, onderbouwcoördinatoren en leerkrachten in groep 1 en 2.

Inhoud:

Hoe draagt u optimaal bij aan het ontstaan van gecijferd bewustzijn bij kleuters? U legt een stevig fundament door kinderen op een speelse en plezierige manier ervaringen te laten opdoen en grijpt kansen door betekenisvolle activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. De Werkmap Gecijferd bewustzijn gaat uit van de allernieuwste (SLO-)tussendoelen voor beginnende gecijferdheid en is opgebouwd rond de drie domeinen: getalbegrip, meten en meetkunde. In één trainingsdag leert u werken met deze map. Vakdidactiek en leerkrachtvaardigheden komen daarbij ruimschoots aan bod.