Schoolcoach

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Schoolcoach
Omschrijving
Kernopleiding Schoolcoach: coach uw collega's! De laatste jaren groeit in het onderwijs het besef dat coaching een zeer waardevol instrument is om de leerkrachten verder te professionaliseren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! Inholland Academy biedt u de opleiding Schoolcoach, waarin
u zich binnen een jaar kunt ontwikkelen tot een gecertificeerd coach.Doelgroep

De opleiding Schoolcoach is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo die opgeleid willen worden tot gecertificeerd coach. Uw collega-deelnemers zijn actief in het primair- of voortgezet onderwijs, als medewerker met
begeleidende taken (IB’ers, AB’ ers of begeleiders van beginnende collega’s).Programma/onderdelen

De opleiding Schoolcoach speelt in op de behoefte binnen het onderwijs om door coaching beter in te kunnen spelen op (competentie-)ontwikkeling van beginnende en ervaren leerkrachten. Voor u als coach staan de kwaliteiten van leerkrachten voorop. U richt zich
hierbij op:

  • de individuele ontwikkeling van de vakbekwaamheid van leerkrachten
  • het leren en samenwerken in teamverband
  • de afstemming op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de school
  • het inrichten van een professionele leergemeenschap
  • de inbedding van permanente professionalisering in de organisatie

Structuur

De post-hbo opleiding Schoolcoach omvat tien bijeenkomsten van twee dagdelen, verspreid over dertig weken. Per bijeenkomst staat een bepaald thema centraal. In het programma komen theorie en methoden aan bod, de integratie daarvan in uw optreden als coach,
het praktijkleren en ook intervisie en collegiale consultatie.Wat leert u tijdens de opleiding Schoolcoach?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat u los te maken van specifieke schoolpraktijken en meer ‘overstijgend’ te denken en te handelen, binnen de context van uw organisatie en van maatschappelijke ontwikkelingen. U bent in staat coachvragen in deze
context te plaatsen en hiervoor nieuw en probleemoplossend gedrag te stimuleren.Resultaat

U ontvangt na afronding van de opleiding Schoolcoach een officieel post-hbo diploma. Deze opleiding is erkend door de stichting Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Dat betekent dat de opleiding door het CPION positief is beoordeeld. De opleiding is
gevalideerd door Registerleraar.nl voor 240 registeruren.