Rekendidaktiek gevorderd

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Rekendidaktiek gevorderd
Omschrijving
Wie nu leert rekenen, telt straks mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering. Dat vraagt van u dat u gedifferentieerd rekenonderwijs kunt geven. Hoe pakt u dat succesvol aan? Deze rekentraining is een vervolg op de training 'Rekendidaktiek
basis'. U leert onder andere wat de kenmerken zijn van zwakke en sterke rekenaars en hoe u een gedifferentieerd aanbod aan de leerlingen in de groep kunt organiseren.