Rekendidactiek basis - vo/mbo

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Rekendidactiek basis - vo/mbo
Omschrijving
Training Rekendidactiek (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) in het vo/mbo (basis).Duur: 3 dagen.Voor wie: docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs die rekenlessen (gaan) geven. En kennis willen verwerven van de rekendidactiek zoals leerlingen die op de basisschool hebben gehad. De training is ook geschikt
voor onderwijsassistenten die rekenvaardigheidslessen verzorgen.Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering en verplicht het voortgezet onderwijs en het mbo om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren. Hoe geeft u goed rekenles? In deze training leert
u hoe u effectief rekenonderwijs volgens de recente inzichten aanbiedt. Hoe hebben uw leerlingen op de basisschool het rekenen geleerd? Wat houden de referentieniveaus voor rekenen precies in? Hoe legt u de rekensommen voor alle leerlingen goed uit?