Rekenconf. Basisonderwijs Uitgeteld Laad u op

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Rekenconf. Basisonderwijs Uitgeteld Laad u op
Omschrijving
Waaraan moet een goede rekenles in het basisondewijs voldoen? Welke data en leerinhouden verwerkt u in de rekenles? Welke leermiddelen gebruikt u? Hoe stemt u het rekenonderwijs af op de leerlingen die aan de randen werken (zorgleerlingen)? Welke betekenis
heeft taal bij een goede rekenles én hoe kunt u een goede rekenles met de tablet meer interactief maken? Tijdens de rekenconferentie Uitgeteld- laad u op! komen deze en vele andere vragen aan bod. laad u op aan realistische opties die u kunt toepassen in de
eigen rekenles.