Rekencoördinator - voortgezet onderwijs

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Rekencoördinator - voortgezet onderwijs
Omschrijving
Training rekencoördinator - voortgezet onderwijsDuur van de training: drie hele dagen van 9.30 - 16.00 uurVoor wie: deze training is voor (aankomende) rekencoördinatoren in het voortgezet onderwijs die willen leren hoe zij vanuit hun rol kunnen sturen op de invoering van goed rekenonderwijs.Om te voldoen aan de eisen van de referentieniveaus, is extra aandacht binnen de school voor rekenen een must. Hierbij kan een goed opgeleide rekencoördinator het verschil maken. De training is een gedegen optelsom van kennis en vaardigheden. U krijgt aangrijpingspunten
aangereikt. Waardoor u in uw rol van rekencoördinator meer grip krijgt op de uitdaging uw ondersteunende rol te vervullen en tegelijkertijd een efectieve samenwerking op te bouwen met collega's op strategisch (directie), tactisch (teamleiders) en operationeel
(docenten) niveau. Als rekencoördinator, probleemoplosser en katalysator bent u voor de implementatie van rekenbeleid het eerste aanspreekpunt voor uw collega's en schoolleiding. De training is een buitenkans als u actief wilt bijdragen aan de implementatie
van effectief rekenonderwijs binnen uw school.