Reken- en wiskundespecialist

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Reken- en wiskundespecialist
Omschrijving
Opleiding Reken- en wiskundespecialist: deskundig meewerken aan het verbeteren van het rekenonderwijs op uw school! 

                                                 

U wilt als inspirator meewerken aan de vernieuwing en het verbeteren van het rekenonderwijs en aan het ontwikkelen van een visie op rekenonderwijs zowel op schoolniveau als in de eigen klas. U zoekt een opleiding die uw kennis en vaardigheden aanvult op dit
gebied. De opleiding Reken- en wiskundespecialist sluit volledig aan bij uw wensen!Doelgroep

U bent leerkracht in het primair onderwijs. U heeft een Pabo- of ander hbo-diploma. Wanneer u niet de juiste vooropleiding heeft, is een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau mogelijk voldoende voor toelating. Uw mededeelnemers hebben hetzelfde werk- en denkniveau
en werken in een soortgelijke functie als u.Programma/onderdelen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de onderbouw groep 1-3: o.a. getalbegrip, meetkunde, thematisch werken, prentenboeken, doorlopende leerlijnen
  • de middenbouw groep 3-5: o.a. oefenen en interactie, rekenproblemen, dyscalculie, meten en meetkunde, rol van taal, spel, eigen gecijferdheid
  • de bovenbouw groep 6-8: o.a. handig en verstandig rekenen, breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen, diverse leermiddelen, schrappen in de methode, schattend rekenen, maatkennis, begaafde rekenaars

Wat leert u tijdens de opleiding Reken- en wiskundespecialist?

Na het volgen van deze opleiding heeft u:

  • zich als rekenspecialist ontwikkeld
  • zicht op de ontwikkelingsperspectieven van kinderen met betrekking tot het domein rekenen
  • gewerkt in een digitale rekenomgeving
  • vaardigheden verworven waardoor u diagnosticerend kunt werken met een reken -/wiskunde methode
  • een instrumentarium in handen waardoor u om kunt gaan met begaafde rekenaars
  • inzicht in de principes van het reken-/ wiskunde onderwijs
  • een duidelijk beeld waar het gaat om basiskwaliteiten en streefkwaliteiten

Resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding Reken- en wiskundespecialist ontvangt u een diploma. Na afronding van de opleiding en het behalen van het diploma kunt u doorstromen naar de opleiding Rekenco√∂rdinator of Master SEN. De opleiding Reken- en wiskundespecialist
is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren.