Public Governance en Control

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Public Governance en Control
Omschrijving
Ontwikkel uzelf tot business partner in de (semi-)publieke sector!De (semi-)publieke sector is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Nieuwe bestuurlijke verhoudingen, ontstaan door o.a. fusies en decentralisaties, brengen vraagstukken op het gebied van strategie, organisatie, besturing en informatievoorziening
met zich mee. Daarnaast staat een integrale beoordeling van organisaties op het gebied van kwaliteit, bedrijfsvoering en governance hoog op de agenda. Hier ligt een taak voor de public business controller.Als public business controller ondersteunt u het management en bestuur bij de uitvoering van haar besturingstaak. U bent het bedrijfseconomische geweten en een volwaardig business partner voor het management. U bent een expert binnen uw organisatie. U analyseert
maatschappelijke business cases, richt planning- & control systemen in, stelt meerjaren businessplannen op, adviseert en rapporteert. Hebt u behoefte aan uitgebreide kennis en vaardigheden die u bij deze rol kunnen helpen? En tegelijkertijd in slechts één
jaar een post-hbo diploma behalen? Dan is de nieuwe post-hbo opleiding Public Governance & Control iets voor u!Doelgroep

De post-hbo opleiding Public Governance & Control richt zich op ervaren hbo’ers met een bedrijfseconomische achtergrond, die zich verder willen ontwikkelen tot professioneel public controller. Deelnemers zijn werkzaam bij non-profit organisaties, zoals onderwijs-
en zorginstellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties, gemeenten, provincies, politie, waterschappen en ministeries.Toelating

Uw mededeelnemers beschikken over minimaal hbo- werk- en denkniveau en twee jaar werkervaring. De volgende, afgeronde vooropleidingen geven, zonder deficiënties, direct toegang tot de opleiding Public Controlling & Governance: SPD, HEAO-BE, HEAO-BA, HEAO-FE,
Certified Assistant Controller, een universitaire opleiding Bedrijfseconomie of Accountancy (bachelor), Accountant-Administratieconsulent en NIVE ASCO 1 en 2. Wilt u weten of u toelaatbaar bent? Stuurt u dan een e-mail met uw CV of link naar uw LinkedIn-profiel
naar bedrijfsopleidingen.academy@inholland.nl.Programma/modulen

De opleiding Public Governance & Control bestaat uit de volgende modules:

•Kick-off: De Controller als Business Partner

•Beleid, Governance en Organisatie

•Geïnformeerde Besluitvorming

•Management Control

•Management Accounting en Financial Management

•Softskills:

- Discovery Insights

- Beïnvloeden, Adviseren en Overtuigen

- Ethiek

•Afstudeeropdracht: eindpaper en mondeling examenResultaat/einddoel

Na afloop van de opleiding:

•kunt u zelfstandig complexe vraagstukken op het gebied van controlling signaleren en analyseren

•bent u in staat om uw management gevraagd en ongevraagd van strategische adviezen te voorzien

•kunt u actief meedenken over (toekomstige) bedrijfsprestaties die nodig zijn om invulling te geven aan de gewenste koers van uw organisatie

•hebt u uitgebreide softskills verworven om uw ideeën, plannen en adviezen op overtuigende wijze voor het voetlicht te brengen

•bent u als financial uitgegroeid tot een volwaardig business partner voor zowel het management als de specifieke afdelingen binnen uw organisatie

•hebben uw carrièreperspectieven en onderscheidend vermogen op de