Professioneel Meesterschap

Organisatie
Share |

Organisatie
Nederlands Instituut voor Masters in Educatie
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Het NiME biedt docenten in het Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de professionele lijn via masteropleidingen. De opleidingen zijn bedoeld voor excellente docenten die meer inhoud willen geven aan hun leraarschap in de klas, de school en hun omgeving. Docenten die zich op wetenschappelijke wijze willen verdiepen in vakdidactiek, pedagogiek en onderwijskunde, met de eigen school als leeromgeving en aansluitend bij de schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
Professioneel Meesterschap
Omschrijving
Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren.

De master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. Binnen de opleiding werken de deelnemers samen met collega’s uit andere scholen in professionele leergroepen. Zij worden gevoed door inzichten uit de onderwijswetenschap, doorkijkjes naar de praktijk in andere landen, modellen vanuit organisatie- en innovatiekunde en technieken voor praktijkonderzoek.

Inzichten en producten vanuit de opleiding zijn direct bruikbaar voor de eigen schoolpraktijk.