Post HBO Opleiding ICT coördinator

Organisatie
Share |

Organisatie
Heutink ICT
Plaats
Hengelo e.a.
Beschrijving
Heutink ICT is een ICT-totaalleverancier met ruim 100 jaar onderwijservaring. Met onze heldere visie, specifieke onderwijservaring en hoogwaardige technische kennis zijn we een gewild gesprekspartner voor alle geledingen in het onderwijs. Samen creëren we oplossingen die werken – vandaag én morgen.

Opleiding

Opleiding
Post HBO Opleiding ICT coördinator
Omschrijving

De post HBO opleiding ICT-coördinator is een officieel geaccrediteerde opleiding en is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk.

De post HBO opleiding ICT-coördinator neemt één jaar in beslag en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde ICT’ers. Tijdens de opleiding wordt gefocust op het ontwikkelen en vergroten van de onderwijsinhoudelijke competenties van de ICT-coördinator. De deelnemer kan na afronding een diploma toevoegen aan zijn of haar bekwaamheidsdossier en in aanmerking komen voor de LB-functiewaardering.

Voor verdere verdieping/verbreding kunt u de post HBO opleiding ICT-coördinator nog aanvullen met enkele aanvullende routes, te weten: mediawijsheid, tablet, coaching of zorg.