Passende perspectieven voor spec. onderwijsbehoeft

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amesfoort

Opleiding

Opleiding
Passende perspectieven voor spec. onderwijsbehoeft
Omschrijving
Passende Perspectieven zijn de aangepaste leerlijnen taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van essentieel belang in het kader van passend onderwijs.Meer leerlingen kunnen het fundamentele referentieniveau 1F halen. Andere leerlingen halen dat niveau niet, maar kunnen wel verder komen. Hoe? Met een passend onderwijsaanbod. Wij helpen u op weg om doelgericht te werken via afgeleide leerroutes taal en rekenen.
U zet in om gerichte keuzes te maken in onderwijsdoelen en lesactiviteiten.