Ouderbetrokkenheid voor Schoolleiders

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Ouderbetrokkenheid voor Schoolleiders
Omschrijving
Veel scholen en ouders erkennen het belang van samenwerking met elkaar om de resultaten van leerlingen te optimaliseren. Toch blijkt de samenwerking in de dagelijkse praktijk nog allerminst vanzelfsprekend. Leerlingen presteren en functioneren beter als
school en ouders goed samenwerken. Ouderbetrokkenheid heeft dus een enorme impact. In deze training leert u de samenwerking met ouders op een unieke wijze te versterken