Oplossingsgericht werken in de klas

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Oplossingsgericht werken in de klas
Omschrijving

Dit programma is bijzonder geschikt om met een team op de eigen school te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Maak kennis met succesvol en resultaatgericht werken!

U zoekt een kennismaking met oplossingsgericht werken in het onderwijs. U wilt praktische handvatten die in de onderwijspraktijk direct toepasbaar zijn. De cursus Oplossingsgericht werken in de klas voorziet in deze behoefte!

Doelgroep
U bent leerkracht in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en/of intern begeleider of (adjunct)directeur. U heeft een hbo-diploma. Mocht u niet beschikken over de juiste voorcursus is toelating mogelijk op basis van een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau.

Programma/onderdelen
Een belangrijk uitgangspunt bij het oplossingsgericht denken is dat het om een op de toekomst georiënteerde visie gaat. Een visie die hoop put uit het haalbare en kracht haalt uit de overtuiging dat alle bij de school betrokken personen over voldoende krachtbronnen beschikken om er zelf iets moois van te maken. De in de cursus gebruikte technieken zijn eenvoudig en direct in de eigen werksituatie toepasbaar en verhogen de kans op effectief en oplossingsgericht werken binnen het onderwijs. De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten aan bod:

 • bijeenkomst 1
 • kennismaking met oplossingsgericht denken en werken
 • het appreciatie interview
 • het formuleren van juiste doelstellingen
 • het stellen van oplossingsgerichte vragen
 • bijeenkomst 2
 • herkaderen en positief labelen
 • de wondervraag
 • het werken met schalen
 • praktische instrumenten voor in de klas
 • bijeenkomst 3
 • kennismaking met Kids’ Skills:
  • de 15 stappen van Kids’ Skills
  • de doelgroep en doelstelling van Kids’ Skills
  • oplossingsgerichte vragen middels Kids’ Skills

Wat leert u?
Na het afronden van deze cursus:

 • kunt u samen met de leerlingen problemen in de klas anders en effectiever oplossen
 • heeft u kennis gemaakt met oplossingsgericht werken in het onderwijs en de praktische handvatten die in de onderwijspraktijk direct toepasbaar zijn
 • kent u verschillende coachingsinstrumenten
 • heeft u kennis gemaakt met oplossingsgericht coachen
 • kunt u diverse oplossingsgerichte instrumenten toepassen
 • kunt u oplossingsgerichte (begeleidings)gesprekken voeren

Resultaat
Na succesvolle afronding ontvangt u van Inholland Academy een bewijs van deelname.