Opleiding voor coaches - gevorderd

Organisatie
Share |

Organisatie
Martie Slooter Academie
Plaats
Utrecht

Opleiding

Opleiding
Opleiding voor coaches - gevorderd
Omschrijving
Coachen in het onderwijs is een vak. U beheerst de basisvaardigheden en bent toe aan de volgende stap: nog meer halen uit coachingsgesprekken op het niveau van opvattingen, overtuigingen en identiteit. Het coachen is gericht op het bewust worden het eigen gedrag,
de effectiviteit daarvan en de gedragsverandering die daarna mogelijk volgt. Hoe borgt u die veranderingsprocessen op een professionele manier? Dit deel leert u het coachen van zij-instromers, startende leraren en ervaren leraren (al of niet met een hulpvraag)
en maakt u kennis met teamcoaching.In de opleiding voor coach werken we concentrisch: in deze vijf dagen van deel 2 worden uw kennis en vaardigheden met betrekking tot coachende vaardigheden verder verdiept. U leert het coachen op opvattingen en overtuigingen, leert verkennen wat er onder de
waterlijn kan spelen en we verkennen de individuele grenzen inclusief die van onszelf met betrekking tot veranderingen.

  • Na deze vijf dagen kunt u zij-instromers, startende leraren en ervaren leraren (al of niet met een hulpvraag) coachen.
  • U heeft verschillende diagnose-instrumenten om de hulpvraag verder te verkennen en coaching op maat aan te bieden.
  • U bent in staat de ander te laten ontwikkelen met behulp van de theorie “transformationeel leren” van Marijke Lingsma.
  • U heeft ervaren hoe overtuigingen invloed hebben op ons gedrag en u kunt u daar in de gesprekken effectief mee omgaan.
  • U kent het model van de IJsberg van McClelland.
  • U kunt coachen op opvattingen en overtuigingen.
  • U heeft kennis gemaakt met teamcoaching.