Opleiding voor coaches - excellent

Organisatie
Share |

Organisatie
Martie Slooter Academie
Plaats
Utrecht

Opleiding

Opleiding
Opleiding voor coaches - excellent
Omschrijving
U beheerst de vaardigheden van een gevorderde coach en wilt nu echt een verdiepingsslag maken. Professioneel coachen vereist zelfbewustzijn, zelfkennis, compassie en maximale evenwaardigheid met de ander. Naast alle modellen die we al toepassen gebruiken
we optimaal onze intuïtie. Hoe gaan we daar zo effectief mogelijk mee om?In de opleiding voor coach werken we concentrisch: in deze drie dagen van deel 3 worden uw kennis, vaardigheden en attitude verder verdiept. U leert hoe u een excellente coach kunt worden: uw waarneming als coach wordt verbeterd. U leert omgaan met emoties
van de ander en krijgt nog meer handvatten om complexe terreinen effectief te benaderen. Zo leert u nieuwe theorieën verkennen, zoals de kernreflectie van Korthagen, Socratisch manier van vragen stellen, de relatie tussen intuïtie en empathisch reageren herkennen
en bespreken we de uitgangspunten van een bipolaire levenshouding.In deel 3 gaat u aan de slag met het optimaal inzetten van nieuwe bovengenoemde vaardigheden: het levert u nog meer belangrijke informatie op tijdens het coachen. We werken gericht aan uw eigen bewustwording en inzichten en u leert wat voor u relevant is. Welke
technieken vanuit de psychologie zijn bruikbaar in uw eigen praktijk?Tenlotte zoomen we in op het (Socratisch) vragen stellen en de uitgangspunten van een bipolaire levenshouding. U ervaart persoonlijke inzichten en weet u na afloop wat voor u relevant is. Synergie van coaching en psychologie: welke technieken vanuit de psychologie
zijn bruikbaar in de dagelijkse coachingspraktijk?