Opleiding docentopleider

Organisatie
Share |

Organisatie
Martie Slooter Academie
Plaats
Utrecht

Opleiding

Opleiding
Opleiding docentopleider
Omschrijving
In deze vier dagen leert u hoe u collega’s kunt opleiden of begeleiding in hun lespraktijk. Wat zijn de voorwaarden voor het opleiden en begeleiden van collega’s in de Martie Slooter Methodiek? Wat kunt u in uw rol als opleider verwachten? Welke basisvaardigheden
heeft u nodig om de ander inzicht te geven in het eigen gedrag en om de ander te motiveren om het eigen gedrag aan te passen? U gaat snel aan de slag met de praktijk.Deze training is gericht op trainen en feedback geven en minder gericht op coachen. U bent dus wat directiever maar op de juiste manier.

De Martie Slooter Methodiek biedt voldoende houvast voor een resultaatgericht begeleidingstraject. De inhoud betreft de vaardigheden die in een les effectief zijn: contact maken en houden, leiderschapsgedrag en doelen stellen, de didactiek en pedagogiek en
tenslotte het reflecteren op het leerproces.U leert lessen op grond uw waarneming te analyseren en te waarderen zonder te beoordelen. U kunt de kwaliteit van de les inclusief ontwikkelpunten aangeven: feedback geven als onderdeel van professioneel handelen.