Onderwijskundig coörd. wetenschap en technologie

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Onderwijskundig coörd. wetenschap en technologie
Omschrijving
Geeft u wetenschap en techniek een vaste plaats in het onderwijs?U heeft veel belangstelling voor techniekonderwijs en u ziet wetenschap en technologie als leuk, uitdagend en leerzaam voor de kinderen op uw school. U vindt ook dat wetenschap en technologie een vaste plaats in het basisonderwijs verdienen, omdat techniek
bij uitstek een middel is om een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving voor kinderen te ontwikkelen. Daarbij heeft u behoefte aan vakinhoudelijke scholing op het vlak van wetenschap en technologie.Doelgroep

De post-hbo opleiding tot onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie is bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs die gecertificeerd wetenschap en technologiecoördinator willen worden. De opleiding is erop gericht om de vaardigheden te
ontwikkelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie van onderwijskundig coördinator. Daarbij gaat het om didactische kennis en vaardigheden van onderzoekend en ontwerpend leren, maar ook om het motiveren en inspireren van collega's.Programma/onderdelen

Tijdens de opleiding legt u een portfolio aan waarin u verslag doet van de activiteiten die u in het kader van de opleiding uitvoert. U ontwerpt lessen en voert u deze uit in de onder-, midden en bovenbouw. Daarnaast ontwerpt u een vakoverstijgend project en
organiseert u een excursie in het kader van omgevingsonderwijs. Gedurende de opleiding ontwerpt u een doorlopende leerlijn voor uw school en als afsluiting werkt u aan een eindopdracht. Afhankelijk van de behoefte van uw school kan dit bijvoorbeeld een visiestuk
of beleidsplan zijn.In de colleges is aandacht veel aandacht voor de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Die wordt geïntroduceerd aan de hand van voorbeeldlessen en vervolgens uitgediept. Ook worden de doorlopende leerlijnen behandeld en samenhang met de andere vakken
behandeld. Daarnaast is er veel aandacht voor het betrekken en begeleiden van collega's bij onderzoekend en ontwerpend leren.Structuur

U volgt in totaal zestien bijeenkomsten, waarvan twee excursies. Tijdens de bijeenkomsten wordt er ook aandacht gegeven aan cases uit uw dagelijkse praktijk.Wat leert u tijdens de opleiding Onderwijskundig coördinator wetenschap en techniek?

  • u kunt de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren toepassen in alle leeftijdsgroepen en alle vakgebieden
  • u kunt de omgeving van de school betrekken in het onderwijs 
  • u hebt toegang tot bronnen om u verder te verdiepen en kent het aanbod van techniekwedstrijden, excursies, gastlessen en ondersteuning bij wetenschap en technologieonderwijs
  • u bent in staat om collega's te coachen, enthousiasmeren en inspireren in de praktijk van wetenschap en technologieonderwijs
  • u bent in staat veranderingsprocessen in te zetten en vernieuwingen door te voeren en te bewaken

Wat levert de post-hbo opleiding Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie de school op?

  • een expert op het gebied van wetenschap en technologie met de vaardigheden om collega's te informeren en inspireren
  • een doorlopende leerlijn, met een groot aantal uitgewerkte lessen
  • bekendheid van collega's met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren
  • visie of beleidsplan op dit vakgebied (afhankelijk van de behoefte van de school