Omgaan met prepubers (10 -14 jaar)

Organisatie
Share |

Organisatie
CED groep
Plaats
Rotterdam
Beschrijving
De CED-Groep helpt de onderwijspraktijk innoveren en richt zich op groei van professionals in het onderwijsveld, van werkvloer tot bestuur.

Opleiding

Opleiding
Omgaan met prepubers (10 -14 jaar)
Omschrijving
Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten uit de bovenbouw van het primair onderwijs en docenten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs.Waar gaat het over?
Kinderen in de leeftijd van 10–14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die een verschuiving in houding en belangstelling met zich mee brengt. In de praktijk van alle dag blijkt het niet altijd even gemakkelijk te zijn om hier adequaat mee om te gaan. Voor het onderwijs kan dit betekenen dat je als leraar te maken krijgt met:

een stoere en ongeïnteresseerde houding;
een meer stille en teruggetrokken houding;
het feit dat medeleerlingen “rolmodel” worden i.p.v. de leraar;
verliefdheid en seksualiteit.
In de cursus komen de volgende thema’s aan de orde:

lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van 10–14 jarigen;
externaliserend gedrag: oppositioneel gedrag, stoer, brutaal gedrag, vandalisme;
internaliserend gedrag: stil, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid;
(On)gezond gedrag: roken, drugs, alcoholgebruik enz.