Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs
Omschrijving

Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Duur: een dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor wie:
docenten Nederlands, docenten MVT, taalcoaches en –coördinatoren en docentenbegeleiders in het voortgezet onderwijs.

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met lezen. Ze ondervinden daar veel hinder van. De problemen variëren van slecht ontwikkelde leesvaardigheid tot dyslexie. Wilt u deze problemen leren herkennen en er een effectieve oplossing voor kunnen bieden? Dan is onze training 'Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs' het beste recept.

Inhoud:
Doel van deze training is dat u binnen uw eigen school effectiever omgaat met leerlingen met leesproblemen en dyslexie. U neemt actief deel aan een levendige mix van kennisoverdracht en praktische oefening met nieuwe inzichten en vaardigheden. Na afloop bent u op de hoogte van de actuele wetenschappelijke stand van zaken.