NLP als leerkracht

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
NLP als leerkracht
Omschrijving
Effectieve communiceren met NLP!                                        Vindt u het een uitdaging om met lastige klassen, leerlingen, ouders en collega’s om te gaan? Zoekt u praktische handvatten om beter te kunnen sturen? Neuro-Linguïstische Programmering (NLP) is een pragmatische psychologie, waar u als leerkracht veel profijt
van hebt. NLP geeft inzicht in denkprocessen die aan gedrag ten grondslag ligt. Denkprocessen leert u herkennen aan iemands verbale en non-verbale communicatie. U leert geavanceerde maar eenvoudig toepasbare communicatietechnieken om denkprocessen van leerlingen,
ouders en collega’s op integere wijze te sturen. Daarnaast biedt NLP een uitgebreide gereedschapskist voor het ontwikkelen van cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten.Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en directies primair onderwijs. U dient te beschikken over een pabo-diploma.Programma/onderdelen

U:

  • leert hoe u meer grip krijgt op uw eigen gedachten en gevoelens
  • leert hoe u de gedachten en gevoelens van leerlingen, ouders en collega’s positief kunt sturen
  • wordt zich bewust van specifieke intonatiepatronen die beïnvloeden hoe kinderen, ouders en collega’s naar u luisteren en op u reageren; u leert deze patronen gericht gebruiken
  • leert hoe u naar leerlingen, ouders en collega’s kunt luisteren, op een manier dat zij zich begrepen voelen en openstaan voor wat u wilt zeggen, terwijl u tegelijkertijd uw eigen gevoelens de baas blijft
  • leert hoe u leerlingen, ouders en collega’s kunt benaderen vanuit een effectieve mix van doelgericht, oplossingsgericht en probleemgericht communiceren; u leert hoe u vanuit verschillende standpunten tot overeenstemming komt
  • leert ‘stap-voor-stap’ technieken waarmee u gedachten, gevoelens, houdingen en gedragingen kunt veranderen, bij uzelf en/of anderen

Wat leert u?

Met de inzichten, technieken en benaderingswijze van NLP wordt het lesgeven voor uzelf en uw leerlingen leuker en effectiever. Uw contacten met ouders en collega’s verlopen soepeler en plezieriger. Naast instrumentele vaardigheden levert deze cursus een stuk
persoonlijke ontwikkeling opResultaat

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname van Inholland Academy. De cursus NLP als leerkracht is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 15 registeruren.Bijzonderheden

Deze cursus is bijzonder geschikt om met het hele team op de eigen school te volgen en kan ook als maatwerktraject bij u op school worden aangeboden.