Motorische Remedial Teaching (MRT)

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Motorische Remedial Teaching (MRT)
Omschrijving
Leert u hen weer spelen?  Als er wat speelt in een school, laten het de kinderen op de speelplaats zijn! De tweejarige opleiding tot Motorisch Remedial Teacher gaat in op de zorg voor kwetsbare kinderen op het gebied van spelen en bewegen. Kinderen met bewegingsproblemen kunnen het
sociaal-emotioneel moeilijk hebben. Het verminderen van deze problemen heeft grote invloed op hun ontwikkeling. Met deze opleiding kunt u als specialist MRT werken op één school of voor verschillende scholen (via een bestuur, gemeente of sportservicebureau).
Het is ook mogelijk uw eigen MRT-praktijk op te starten.Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs, docenten lichamelijke opvoeding (PO/VO), intern begeleiders en remedial teachers met zorg voor bewegen. Uw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn onder andere
werkzaam in het primair onderwijs. U dient te beschikken over een hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding kunt u ook worden toegelaten op basis van een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau. Programma/onderdelen

De gehele opleiding bestaat uit de onderstaande 6 modules, die eventueel ook los gevolgd kunnen worden.Modules jaar 1

  • opstartcursus MRT
  • basiscursus MRT
  • schrijven zonder pen of beter leren samenspelen (keuze van de groep)

Modules jaar 2

  • vervolgcursus MRT
  • leerkrachtgedrag in bewegingssituaties 

Wat leert u?

Na het volgen van deze opleiding bent u specialist MRT gericht op de onderstaande facetten:

  • vaardigheid en inhoud van spelen en bewegen (bewegingsonderwijs/grote motoriek)
  • gedrag in spel- en bewegingssituaties
  • motorische voorwaarden van het schrijfproces (kleine motoriek)
  • leerkrachtgedrag in bewegingssituaties

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u een diploma. Inholland Academy is een registratietraject gestart bij de Stichting voor Post Initieel Onderwijs Nederland. De opleiding Motorische Remedial Teaching is gevalideerd door Registerleraar.nl
voor 560 registeruren.