Mastercursussen (contractonderwijs)

De laatste open dag kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze! Voor de deeltijdbachelors, AD's, avondopleidingen, masters, flexibel studeren, cursussen en trainingen zijn er ook online alternatieven te vinden: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masterlerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (vo/bve) in Nederland. Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden in voltijd en deeltijd. De deeltijdstudies zijn flexibel en op maat. Daarnaast bieden we cursussen, advies en training aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

 

Opleiding

Opleiding
Mastercursussen (contractonderwijs)
Omschrijving
Contractonderwijs masteropleidingenBij Fontys Lerarenopleiding Tilburg kun je vakinhoudelijke cursussen van de masteropleiding volgen op contractbasis. Hiermee kun je jezelf, in relatief korte tijd, op specifieke onderdelen laten bijscholen op masterniveau. Je volgt de lessen samen met medestudenten
van de masteropleiding. Aan het eind van de cursus kun je desgewenst aan het tentamen deelnemen. Bij positieve beoordeling ontvang je een deelcertificaat.De masteropleidingen van Fontys Lerarenopleiding Tilburg zijn gericht op het functioneren als professional binnen scholen voor voortgezet onderwijs. Als Master of Education (eerstegraads docent) speel je op school een leidende rol op vakinhoudelijk en vakdidactisch
gebied.

Voor een overzicht van de cursussen en aanmelden klik op onderstaande button.

Op dit moment biedt heeft Fontys Lerarenopleiding Tilburg de onderstaande masteropleidingen aan:

Aardrijkskunde

Algemene economie

Bedrijfseconomie

Biologie

Duits

Engels

Frans

Geschiedenis

Levensbeschouwing

Maatschappijleer

Natuurkunde

Nederlands

Scheikunde

Wiskunde

 

Voor meer informatie klik op bovenstaande button.