Master Special Educational Needs (SEN)

Actuele informatie en startdata: http://www.marnixonderwijscentrum.nl/

Organisatie
Share |

Organisatie
Marnix Onderwijscentrum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. We bieden:
-  Opleidingen (Post-HBO)
-  Masters
-  Cursussen
-  Maatwerk

(Post-HBO) Opleidingen
Post-HBO Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

Cursussen en maatwerk:
Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.

Masters
- Master Educational Leadership
- Master Special Educational Needs
- Master leren en innoveren

Opleiding

Opleiding
Master Special Educational Needs (SEN)
Omschrijving

In samenwerking met Windesheim OSO biedt het Marnix Onderwijscentrum leerroutes aan in deeltijd en voltijd in de uitstroomprofielen van de Master Special Educational Needs (SEN). Je wordt opgeleid  tot Master Special Eduactional Needs. Je bent in staat om speciale  onderwijszorg te initiëren en vorm te geven. Als specialist kan je collega’s daarin stimuleren en  begeleiden.
Uitstroomprofielen en leerroutes:
Onderwijs en zorg
Gespecialiseerd Leraar Zorg PO (ook in voltijd)
Gespecialiseerd Leraar Zorg Jonge Kind
Gespecialiseerd Leraar Zorg Speciaal Onderwijs (SO), REC

Onderwijs en Leerproblemen
Remedial Teacher PO (ook in voltijd)
Taalspecialist/dyslexie PO
Reken- en Wiskundespecialist/dyscalculie PO

Onderwijs en Gedragsproblemen
Gedrag
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Begeleiden en innoveren
Intern Begeleider
Coachen (Dynamisch coachen op verschillen)