Master Special Educational Needs (MSEN)

Open Dagen

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg is een spil in de kennisontwikkeling op het brede terrein van speciale onderwijsondersteuning. Zij wil haar leidende positie op het gebied van opleiding en dienstverlening in Nederland behouden en versterken. Fontys OSO ziet het als haar maatschappelijke opdracht kennis te delen met het werkveld en met andere opleidings- en onderzoeksinstellingen. Fontys OSO doet dit door te werken vanuit vier perspectieven: opleiden, ondersteunen, ontwikkelen en onderzoeken. Werkend vanuit deze perspectieven geeft Fontys OSO vorm aan haar functie als kenniscentrum op het gebied van vragen rond specifieke onderwijsondersteuning en heeft Fontys OSO de mogelijkheid maatwerk te leveren voor vragen van individuele leerkrachten, schoolteams, directie, samenwerkingsverbanden, gemeenten. Waar gewenst en mogelijk werkt Fontys OSO hierin samen met Fontys Fydes en Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Opleiding

Opleiding
Master Special Educational Needs (MSEN)
Omschrijving
Na je bachelor ook een master! 

Van elke leraar wordt gevraagd om ‘passend onderwijs’ te bieden. Beter onderwijs is voor jou een voortdurende zorg! Jij weet als geen ander dat de leraar daarbij het verschil maakt. Goed lesgeven leer je in de praktijk. Misschien sta je al enkele jaren voor
de klas. Dan weet je op welke punten je nog beter wilt worden. De opleiding tot Master Special Educational Needs (SEN) bij OSO leert jou kijken naar je werk en naar jezelf. Dat is het kenmerk van een praktijkgerichte opleiding. En ook als je besloten hebt
om meteen na je bachelor je master te doen, dan leer je het vak in de praktijk. Want bij Fontys OSO gaan onderwijsverbetering en onderwijspraktijk hand in hand.   

        

Inhoud van de opleiding  

De Master SEN is gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. De opleiding is erop gericht dat je leert drie invalshoeken - persoon, praktijk en theorie - met elkaar te verbinden.
Deeltijdstudenten kunnen binnen de studie kiezen voor modules gericht op leren, gedrag en begeleiden.    

     

Voor wie is deze opleiding? 

De Master SEN kan gevolgd worden in deeltijd en in voltijd. De voltijdstudenten komen doorgaans van de pabo of een initiële lerarenopleiding. Met het volgen van de Master SEN verbeteren zij hun kansen om in het onderwijs aan de slag te gaan. De meeste studenten
zijn echter ‘professionals in onderwijs’, mensen die al meerdere jaren onderwijservaring hebben. Zij volgen de Master SEN in deeltijd. De eigen onderwijspraktijk is het onderzoeksterrein. Met praktijkgericht onderzoek werkt de student aan de verbetering van
de eigen onderwijscontext en onderwijsvaardigheden. Theorie en praktijk vormen een onlosmakelijke eenheid.