Master Passend Meesterschap

Organisatie
Share |

Organisatie
Driestar hogeschool
Plaats
Gouda
Beschrijving
Driestar hogeschool leidt leraren op voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De lerarenopleidingen behoren tot de beste van Nederland. We maken deel uit van een organisatie die veel kennis over onderwijs heeft en dit doet vanuit christelijke waarden en bijbelse bronnen. Onze christelijk-reformatorische identiteit vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Het doortrekt alles wat we doen: de omgang met elkaar en onze studenten, het invullen van de lessen, het houden van dag- en weekopeningen. We spannen ons in om leraren op te leiden die zich geworteld weten in de Bijbelse leer en de gereformeerde belijdenis, die bewogen zijn met kinderen en jongeren en hart hebben voor hun werk. Daarnaast helpen we scholen bij de vormgeving van goed onderwijs en het nascholen van docententeams. Veel van onze docenten geven ook les in het onderwijs. Zo hebben we niet alleen gedegen kennis van de theorie, maar weten we ook wat er leeft in de praktijk. Dat merk jij in je opleiding. Kenmerkend voor onze hogeschool is de kleinschaligheid, de open sfeer en de goede persoonlijke begeleiding.

Opleiding

Opleiding
Master Passend Meesterschap
Omschrijving
Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap
leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.
In augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Binnen de master Passend Meesterschap wordt passend onderwijs gezien als goed onderwijs voor alle kinderen, met respect voor de eigen unieke kenmerken, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften. Dit sluit
aan bij het Salamanca statement van Unesco (Salamanca, 1994) dat ook door Nederland is ondertekend. Uitgangspunt van dit ‘statement’ is dat alle leerlingen zoveel als mogelijk naar het reguliere onderwijs gaan en er, zoveel als mogelijk, wordt gewerkt vanuit
ontwikkelingsmogelijkheden bij leerlingen, hoe beperkt ze ook kunnen zijn. Toewerken naar meer inclusief onderwijs, biedt meer kansen aan kinderen en de uitdaging om gelijkwaardigheid vorm te geven. Het biedt mogelijkheden om verschillen tussen mensen niet
uit te vergroten, maar juist te waarderen en te benutten hoe divers die ook kunnen zijn.