Master Leren en Innoveren

Open Dagen Inholland

Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en helpen wij je graag bij het maken van de juiste studiekeuze.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.inholland.nl/opendag
 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Inholland
Plaats
Amstelveen, Den Haag.
Beschrijving
Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend, en kan rekenen op inhoudelijk hoger beroepsonderwijs, op de menselijke maat en dichtbij. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld
 
Brede, herkenbare opleidingen
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Stevig onderwijs en goede begeleiding
De opleidingen zijn stevig aan de maat, maar mét een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Praktijkgericht onderzoek
Bij dit alles hoort een stevige onderzoeksagenda waarbij we met onze lectoraten vooral cruciale aandacht schenken aan praktijkgericht onderzoek. Niet alleen versterken we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs, ook leggen we hierdoor belangrijke verbindingen met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt ons de maatschappelijke opdracht te realiseren om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt.
 
Waarde(n)volle hogeschool
Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.
 
Samenwerken is het nieuwe concurreren
Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op een professionele carrière.

Opleiding

Opleiding
Master Leren en Innoveren
Omschrijving
Hogeschool Inholland biedt de masteropleiding 'Leren en Innoveren' aan in Amsterdam en in Den Haag. De masteropleiding is bedoeld voor ervaren en talentvolle leraren werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs,  of het middelbaar- en hoger
beroepsonderwijs, die het beste uit zichzelf en het onderwijs willen halen.Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen en jongeren moeten worden geprikkeld om te leren, eigen capaciteiten te onderkennen en mooie kanten van kennis en kunde te ontdekken. Innovaties in het onderwijs zijn noodzakelijk. Maar, hoe ontwerp je betekenisvolle
leerpraktijken voor je eigen groep en (school-) organisatie? Hoe kan je een effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs in je eigen organisatie?

Ben jij een ervaren en talentvolle leraar die werkzaam is in het primair

onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar- of hoger beroepsonderwijs

en wil je een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je

school en het beroep van leraar? Dan is de masteropleiding Leren en

Innoveren iets voor jou!Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om je inhoudelijk te verdiepen

door in je eigen onderwijspraktijk innovaties vorm te geven en praktijkgericht

onderzoek te doen naar de aanpak en effecten van verschillende vormen

van leren.In deze master is ruim aandacht voor reflectie op jezelf als professional, het

onderling uitwisselen van kennis en het inspireren van elkaar. Naast zelfstudie en persoonlijke begeleiding wordt ingezet op samenwerkend leren, waarbij theoretische kennis en ervaringskennis met elkaar worden verbonden.