Master Leren & Innoveren

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Master Leren & Innoveren
Omschrijving

Master leren en innoveren: een bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling!

Innovaties in het onderwijs zijn noodzakelijk. Maar, hoe leert u leren? Hoe richt u nieuwe leerpraktijken op in uw eigen klas en school? Hoe levert u een effectieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in uw school? Bent u die ervaren en talentvolle leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs en wilt u een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw school en het beroep van leraar? Dan is de Masteropleiding leren en innoveren iets voor u! Uw collega-deelnemers zijn net als u ervaren en talentvolle leraren U dient te beschikken over een hbo-diploma, ten minste 3 jaar werkervaring en aantoonbare didactische bekwaamheid.

Programma/onderdelen
In de Master leren en innoveren is aandacht voor bestaande wetenschappelijke kennis met betrekking tot leren en innoveren, praktijkcases en onderzoek. De wisselwerking tussen theorie en praktijk is een rode draad in het hele traject. De masteropleiding vraagt een hoge inzet en ambitie. Niet alleen van u, maar ook van uw werkomgeving. Er moet ruimte zijn om het geleerde in praktijk te brengen, te onderzoeken en te verfijnen. Het programma van twee jaar is verdeeld over vier semesters:

  • semester 1: course 1 - betekenisvol leren
  • semester 2: course 2 - effectief innoveren
  • semester 3: course 3 - profilering (keuzethema)
  • semester 4: masterthesis

In deze master is ruim aandacht voor reflectie op uzelf als professional, onderling uitwisselen van kennis en het inspireren van elkaar. Naast zelfstudie en persoonlijke begeleiding wordt ingezet op samenwerkend leren, waarbij theoretische kennis en ervaringskennis met elkaar worden verbonden. Daarnaast wordt u ondersteund door collega’s en management bij het volgen van het mastertraject.

Wat leert u tijdens de Master leren en innoveren?
Met de kennis van de master kunt u:

  • op basis van kennis en inzicht uw eigen onderwijspraktijk verantwoord verbeteren en vernieuwen
  • effectief bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs door het ontwerpen van betekenisvolle en innovatieve leerpraktijken
  • bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs door onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk en door zelf praktijkgericht onderzoek uit te voeren
  • vernieuwingsprocessen in uw school initiëren en collega’s bij die processen kunt betrekken en begeleiden
  • doelgericht en planmatig uw eigen professionele ontwikkeling vormgeven in de praktijk en vanuit een positie als lid van een lerende organisatie

Resultaat
Na het afronden van deze master ontvangt u een getuigschrift van Hogeschool Inholland en mag u de titel Master of Education voeren.

Bijzonderheden
Alle leraren die toegelaten willen worden tot de master krijgen een intake. Bij de intake kijken we naar uw vooropleiding, werkervaring en werksituatie.