Master Leraar Wiskunde

Hulp nodig bij je studiekeuze? Bezoek dan een Open Dag of Open Avond bij de HAN! www.han.nl/opendag

HAN Arnhem: 19 april (deeltijd), 1 juni (voltijd), 23 juni (deeltijd afsprakenavond) en 23 augustus (deeltijd afsprakenavond) 
HAN Nijmegen: 20 april (deeltijd), 8 juni (voltijd), 23 juni (deeltijd afsprakenavond) en 23 augustus (deeltijd afsprakenavond) 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Beschrijving
Ruimte voor kwaliteit: dat is de kracht van de HAN. Met 65 bacheloropleidingen en 21 masteropleidingen krijgen studenten,  volop de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien. De HAN geeft je de ruimte, maak er gebruik van!

Breed aanbod
De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. We hebben een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen.
  • 31.817 HAN-studenten
  • 65 bacheloropleidingen
  • 12 masteropleidingen
  • Studenttevredenheid 7,3
Bron: HAN Jaarverslag 2014

De kwaliteit van het onderwijs bij de HAN blijft stijgen: bij de accreditaties zijn er steeds meer opleidingen die een ‘goed’ scoren op één of meer standaarden. Daarnaast is er een goede studenttevredenheid (een stabiele 7,3), waarmee de HAN in Elsevier opnieuw als de beste grote hogeschool uit de bus kwam!
 

Opleiding

Opleiding
Master Leraar Wiskunde
Omschrijving
Heeft u een tweedegraads bevoegdheid leraar Wiskunde en bent u als docent Wiskunde aan het werk? Zou u ook Wiskunde willen geven in de bovenbouw havo/vwo? Uw didactische vaardigheden willen aanscherpen? Onderzoek willen doen naar lesmethoden die werken
en vernieuwen?Start in september met de Master Leraar Wiskunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met uw mastertitel en eerstegraads bevoegdheid vergroot u uw loopbaanmogelijkheden. Niet alleen kunt u in de bovenbouw aan de slag als leraar wiskunde maar ook bijvoorbeeld
als docent wiskunde op een hogeschool. U vergroot uw kans op een LC/LD functie en uw masterkwalificatie kan worden genoteerd in het Lerarenregister.1ste Graad bevoegdheid

Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Bovendien moeten leerlingen in de bovenbouw wiskunde, naast steunvak bij techniek en andere (bèta-)vakken, ook gaan ervaren als vaktaal, met al zijn abstracties,
conventies en notaties.Het vraagt van de docent nieuwe en complexe competenties die niet alleen vakexpertise en managementkwaliteit verlangen, maar ook flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en resultaatgerichtheid. Een uitdaging voor een docent Wiskunde die dankzij een eerstegraads
bevoegdheid kan inspelen op een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren.Direct profijt voor uw werkgever

Er is direct vanaf het begin van de opleiding een continue wisselwerking tussen het leren binnen de de opleiding en uw eigen onderwijspraktijk. In de masterthesis waarmee u uw opleiding afrondt, laat u bovendien zien dat u de methodes van praktijkonderzoek
kunt gebruiken in een bestaande omgeving. Daarvoor onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe lespakketten of voert u verbeteringen door in uw eigen lespraktijk. Uw school heeft er dus direct baat bij!Nieuwste inzichten

De Master Leraar Wiskunde is vertegenwoordigd in de kenniskring van het Lectoraat Kwaliteit van Leren. Met wetenschappelijke inzichten, onderzoek, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen creëert de kenniskring een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk.Wilt u weten wat de Master Leraar Wiskunde voor uw carrière kan beteken?

Klik op de rode knop 'Meer informatie' boven aan deze tekst of ga naar:

www.han.nl/master-leraar-wiskunde  .