Master Leraar Nederlands

Hulp nodig bij je studiekeuze? Bezoek dan een Open Dag of Open Avond bij de HAN! www.han.nl/opendag

HAN Arnhem: 19 april (deeltijd), 1 juni (voltijd), 23 juni (deeltijd afsprakenavond) en 23 augustus (deeltijd afsprakenavond) 
HAN Nijmegen: 20 april (deeltijd), 8 juni (voltijd), 23 juni (deeltijd afsprakenavond) en 23 augustus (deeltijd afsprakenavond) 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Beschrijving
Ruimte voor kwaliteit: dat is de kracht van de HAN. Met 65 bacheloropleidingen en 21 masteropleidingen krijgen studenten,  volop de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien. De HAN geeft je de ruimte, maak er gebruik van!

Breed aanbod
De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. We hebben een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen.
  • 31.817 HAN-studenten
  • 65 bacheloropleidingen
  • 12 masteropleidingen
  • Studenttevredenheid 7,3
Bron: HAN Jaarverslag 2014

De kwaliteit van het onderwijs bij de HAN blijft stijgen: bij de accreditaties zijn er steeds meer opleidingen die een ‘goed’ scoren op één of meer standaarden. Daarnaast is er een goede studenttevredenheid (een stabiele 7,3), waarmee de HAN in Elsevier opnieuw als de beste grote hogeschool uit de bus kwam!
 

Opleiding

Opleiding
Master Leraar Nederlands
Omschrijving
Heeft u een tweedegraads bevoegdheid leraar Nederlands en bent u als docent Nederlands aan het werk? Zou u ook Nederlands willen geven in de bovenbouw havo/vwo? Uw didactische vaardigheden willen aanscherpen? Onderzoek doen naar lesmethoden die werken
en vernieuwen?Start in september met de Master Leraar Nederlands bij de HAN. Met uw mastertitel en eerstegraads bevoegdheid vergroot u uw loopbaanmogelijkheden. Niet alleen kunt u in de bovenbouw aan de slag als leraar Nederlands maar ook als docent Nederlands op een hogeschool.
U vergroot uw kans op een LC/LD functie en uw masterkwalificatie kan worden genoteerd in het Lerarenregister.Lesgeven in de bovenbouw

Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Het vraagt van de docent nieuwe en complexe competenties die niet alleen vakexpertise en managementkwaliteit verlangen, maar ook flexibiliteit, kritisch denken,
creativiteit en resultaatgerichtheid. Een uitdaging voor een docent Nederlands die dankzij een eerstegraads bevoegdheid kan inspelen op een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren.Direct profijt voor uw werkgever

Het duale karakter van de opleiding garandeert een continue wisselwerking tussen het leren binnen de muren van de opleiding en het leren in de eigen onderwijspraktijk. U past vanaf het begin het geleerde toe in uw eigen lessen. In de masterthese waarmee u uw
opleiding afrondt, laat u zien dat u de methodes van praktijkonderzoek kunt gebruiken in een bestaande omgeving. Daartoe onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe lespakketten of voert u verbeteringen door in uw eigen lespraktijk. Direct resultaat voor uw werkgever
dus.Nieuwste inzichten

De Master Leraar Nederlands is vertegenwoordigd in de kenniskring van het Lectoraat Kwaliteit van Leren. Met wetenschappelijke inzichten, onderzoek, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen creëert de kenniskring een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk.Wilt u weten wat de Master Leraar Nederlands voor uw carrière kan beteken?

Klik op de rode knop 'Meer informatie' boven aan deze tekst of ga naar:

www.han.nl/master-leraar-nederlands .