Master Leraar Engels

Hulp nodig bij je studiekeuze? Bezoek dan een Open Dag of Open Avond bij de HAN! www.han.nl/opendag

HAN Arnhem: 19 april (deeltijd), 1 juni (voltijd), 23 juni (deeltijd afsprakenavond) en 23 augustus (deeltijd afsprakenavond) 
HAN Nijmegen: 20 april (deeltijd), 8 juni (voltijd), 23 juni (deeltijd afsprakenavond) en 23 augustus (deeltijd afsprakenavond) 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Beschrijving
Ruimte voor kwaliteit: dat is de kracht van de HAN. Met 65 bacheloropleidingen en 21 masteropleidingen krijgen studenten,  volop de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien. De HAN geeft je de ruimte, maak er gebruik van!

Breed aanbod
De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. We hebben een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen.
  • 31.817 HAN-studenten
  • 65 bacheloropleidingen
  • 12 masteropleidingen
  • Studenttevredenheid 7,3
Bron: HAN Jaarverslag 2014

De kwaliteit van het onderwijs bij de HAN blijft stijgen: bij de accreditaties zijn er steeds meer opleidingen die een ‘goed’ scoren op één of meer standaarden. Daarnaast is er een goede studenttevredenheid (een stabiele 7,3), waarmee de HAN in Elsevier opnieuw als de beste grote hogeschool uit de bus kwam!
 

Opleiding

Opleiding
Master Leraar Engels
Omschrijving
Heeft u een tweedegraads bevoegdheid leraar Engels en bent u als docent Engels aan het werk? Zou u ook Engels willen geven in de bovenbouw havo/vwo? Uw didactische vaardigheden aanscherpen? Onderzoek doen naar lesmethoden die werken en vernieuwen?Start in september met de Master Leraar Engels bij de HAN. Met uw mastertitel en eerstegraads bevoegdheid vergroot u uw loopbaanmogelijkheden. Niet alleen kunt u in de bovenbouw aan de slag als leraar Engels, maar ook bijvoorbeeld als docent Engels op een hogeschool.
U vergroot uw kans op een LC/LD-functie en uw masterkwalificatie kan worden genoteerd in het Lerarenregister.Innovatie

Onze docenten staan met beide benen in de onderwijspraktijk. Daardoor speelt het opleidingsprogramma altijd proactief in op actuele onderwijskundige ontwikkelingen. Tijdens het masterprogramma verzorgt u lessen in het eerstegraads werkveld. U verhoogt direct
uw vakdeskundigheid en uw bekwaamheid om in de bovenbouw les te geven. Persoonlijk en kleinschalig

In de kleinschalige opzet van de masteropleiding is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het opleidingsteam bestaat uit professionals in de betreffende vak-, beroeps- en onderzoeksdomeinen. Een schoolbegeleider volgt nauwgezet de lessen die u in het eerstegraads
werkveld uitvoert. Met uw tutor (vanuit de opleiding) en schoolbegeleider reflecteert u regelmatig op uw ontwikkeling binnen de master.Kwaliteit door samenwerking

Er is nauwe samenwerking tussen student, werkgever, lector en de HAN. Cocreatie dus. Een speerpunt daarbij is toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.Wilt u weten wat de Master Leraar Engels voor uw carrière kan beteken?

Klik op de rode knop 'Meer informatie' boven aan deze tekst of ga naar:

www.han.nl/master-leraar-engels .